Wat mijn klant vertelt over mijn werk

“Mijn zoon is in groep 8 in begeleiding geweest bij Juliette. We hadden het idee dat hij beter kon presteren dan zijn schoolresultaten lieten zien. Eind groep 7 was het advies VMBO-Kader. Juliette heeft hem in 5 maanden naar een Citoscore VMBO-Theoretische Leerweg (MAVO) weten te begeleiden. Daarbij had ze ook aandacht voor zijn sociaal-emotionele ontwikkeling en motivatie. Hij had het een en ander achter de rug. Opvallend is dat hij ook een stuk rustiger is geworden en zich beter kan concentreren. We zetten Juliette ook in voor het leren leren in de brugklas komend jaar.” Lysanne Tuhuteru

“Mijn dochter van 5 jaar volgt bij jou basisschoolbegeleiding. Na 4 sessies heeft de juffrouw al aangegeven dat er duidelijk sprake is van verbetering. Dit is ook gebleken uit de Cito-toets die onlangs is afgenomen. Nu ga je ook met haar zusje aan de slag, omdat de school heeft aangegeven dat dit goed voor haar zou zijn. Ik ben blij met jouw inzet en enthousiasme en wil graag gebruik blijven maken van jouw dienstverlening!” Groeten, Monique van Rey

“Juliette stimuleert een kind het beste uit zichzelf te halen. Ze kijkt daarbij naar het totaal: kennis, kunde, karakter en talenten. Door haar laagdrempelige manier van werken, maakt ze goed contact, zo ook met mijn zoon. Ze heeft hem geholpen met allerlei leesoefeningen, maar ook met zijn zelfvertrouwen. Ook ons als ouders heeft ze goed begeleid. Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek met school aan over bepaalde zaken? Zo voelden wij ons sterker om onze weg te vinden.” Margot Meijer

“Ik ben blij dat ik naar Juliette ga, want ik leer daar heel veel. Al na de eerste keer ging het stukken beter. In 3 maanden tijd heb ik zelfs 18 maanden spelling ingehaald! Ik verwacht dat het in groep 8 nog veel beter gaat en dat ik vol vertrouwen naar de brugklas kan!” Floor

“Onze zoon ging niet graag naar school en had moeite met lezen en concentreren. Na 6 sessies bij Juliette zijn de schoolresultaten flink vooruit gegaan. Ook de praktische tips van Juliette helpen ons en zijn leerkracht om hem beter te begeleiden. Hij had direct een klik met Juliette waardoor zij hem ook op sociaal-emotioneel vlak  goed vooruit heeft geholpen. De snelle reacties op onze (vele) mails hebben we als heel prettig ervaren.” Familie Breukers

“Jorn, zoals beloofd zet ik een bericht op mijn website omdat het jou ook gelukt is om te stoppen met nagelbijten, terwijl je heel hard werkt voor school. Een topprestatie!! Ik wens je heel veel suc6 verder. Je hebt al veel bereikt!” Juliette

“Nadat onze zoon Jorn buitengewoon slechte resultaten behaalde aan het eind van groep 4 zijn we voor een gesprek, met de leerkracht en intern begeleider, op school geweest. Problemen waren er met rekenen, spelling, lezen en schrijven. Uit analyse bleek dat automatiseren het grootste probleem was.
Via de site van kernvisiemethode.nl kwamen we bij Juliette terecht.  De klik tussen Jorn en Juliette was er al meteen.  Jorn heeft er nooit problemen mee gehad om naar de sessies met  Juliette te gaan of om thuis oefeningen te doen. Juliette stuurde na elke sessie een uitgebreid verslag. Daardoor konden wij dit thuis verder oppakken. Jorn merkte zelf al vrij snel dat hij er veel baat bij had.  Het zelfvertrouwen van Jorn groeide daardoor enorm. Hij werd rustiger en stopte zelfs met behulp van Juliette met nagelbijten. De resultaten op school werden beter en inmiddels heeft hij zijn eerste boekbespreking in groep 5 gehad. Zelfs deze boekbespreking is buiten verwachting goed gegaan. Enkele maanden geleden hadden wij niet verwacht dat Jorn zulke vorderingen zou kunnen maken.
We zijn erg blij dat we Juliette hebben leren kennen en dat zij Jorn zo goed heeft kunnen helpen.” Peter en Petra Jansen

“Onze zoon, die op 3 vwo zit, is naar een avond bij Juliette geweest voor het programma ‘leren leren’. Wij hadden het gevoel dat hij niet effectief leerde. Er werd wel voldoende tijd besteed aan leren maar de resultaten waren er niet naar. De avond bij Juliette heeft hem goed gedaan. Juliette heeft de juiste snaar weten te raken en zijn vertrouwen weten te winnen in één avond. Hierdoor was het mogelijk dat hij de avond leerzaam vond en heeft meegewerkt aan de opdrachten van Juliette om uit te zoeken wat voor soort kind hij is, en er zo achter te komen welke tips en handvatten het beste zouden werken voor hem. Ook heeft Juliette gekeken naar onze zoon in zijn algemeenheid, hoe hij in zijn vel zit. In het gesprek aansluitend aan de avond heeft Juliette ons heel verhelderend verteld wat zij die avond heeft gedaan en wat haar bevindingen waren. Tot nu toe past onze zoon haar tips toe… Juliette heeft nog een tijdje via whatsapp met hem gecommuniceerd om de vinger aan de pols te houden. Ik vond Juliette erg kundig en haar opzet was heel breed naar de mens kijken… en het belangrijkste… goed contact krijgen met een puber…” Erica van Appeven

“Onze zoon heeft de sessies leren leren gevolgd. Het leren plannen en leren hebben hem een stuk zekerder gemaakt in de brugklas. Hij vond de de sessies met Juliette leuk om te volgen. Ook was het voor ons prettig dat Juliette steeds tussentijds met hem via de mail contact hield zodat hij als het ware “een stok achter de deur” bleef houden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij nu op de goede weg zit.” Christel Houben

“Ik zit nu in havo 4 en heb altijd wel problemen gehad met leren. Vaak lag het vooral aan het tekortkomen van motivatie. Ik stelde mijn werk altijd uit en liet mijn schoolprestaties een beetje aan het lot over.

Zelf had ik wel door dat het zo echt niet verder kon, maar er was niet direct iemand waar ik echt goed hulp bij kon vinden. Dat was totdat we langs Julliette’s cursus kwamen. Ik was eigenlijk gelijk enthousiast en kreeg wat hoop dat er dan misschien toch een oplossing zou zijn.  We hebben dan ook gelijk een afspraak gemaakt.

Niet veel later kon ik al bij Julliette terecht. Na een avond vol leermethodes bespreken, actieplannen maken en kernkwaliteiten besproken te hebben, had ik er het volste vertrouwen in dat ik vooruitgang zou gaan boeken op school. En dat mocht ook zo zijn. Al in de eerste week merkte ik dat ik meer gemotiveerd was en door het actieplan had ik iets om dat ook vast te houden. Nu, een paar weken verder gaat het al beter. Ik ben gewend geraakt aan het actieplan en ik ben blij met de vooruitgang die ik boek.

Naar mijn mening werkt de cursus van Julliette echt en ik ben super blij dat ik de keuze heb gemaakt om deze dan ook te volgen!” Maartje

“Onze zoon behaalde tijdens de Citotoetsen (in groep 1 en 2) andere resultaten dan wij als ouders, gezien zijn ontwikkeling, hadden verwacht. En nee, wij zijn geen ouders die hier een onredelijke kijk op hebben. Waar het probleem zat, daar konden wij onze vinger niet op leggen.

Tevens speelde daarbij de onrust die voortdurend in hem speelt. Juliette is met hem aan het werk gegaan en heeft ontzettend goede resultaten geboekt. Hij weet zich nu beter te concentreren en heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Juliette past niet slechts 1 techniek toe, maar bekijkt welke techniek het beste past bij het betreffende kind.

Vervolgens heeft ze ook onze dochter geholpen bij haar rekenachterstand. Ook daar zijn flinke sprongen vooruit gemaakt!

Petje af voor wat je steeds weer weet te bereiken met een kind Juliette!” Rianne Smeets

“Onze zoon Lucas is elf jaar en zit in groep 8 van de basisschool. Hij heeft al sinds enkele jaren moeite met begrijpend lezen. Bij de “gewone” toetsen in de klas scoorde hij altijd redelijk, maar bij de Cito-toetsen scoorde hij vaak minder goed. Dit resulteerde uiteindelijk in een voorlopig VMBO-advies. Daar is niets mis mee, maar wij hadden het idee dat er méér in zat, maar dat het er op de belangrijke momenten niet uit kwam. Per toeval kwam ik op de website van Velraeds Didactiek terecht. Na een prettig intake gesprek hebben we besloten om Lucas te gaan begeleiden met een traject van 9 sessies. Naast deze sessies moest Lucas ook thuis veel oefenen, op aanwijzing van Juliette. Dat was best pittig, aangezien er ook voor school het nodige gedaan moest worden, maar uiteindelijk is dat allemaal prima gelukt.

Uiteindelijk stelde de juf van Lucas voor om de Cito-toets van groep 7 opnieuw te doen om te kijken hoe hij nu zou scoren. En wat blijkt: waar hij eerst een niveau III scoorde, scoorde hij nu een niveau I ! Ook de juf van Lucas was blij verrast met de vooruitgang die hij geboekt had. De begeleiding van Juliette heeft Lucas een stuk steviger in het zadel gezet!” Ingrid van Kaathoven

“Juliette heeft onze zoon geweldig geholpen! Binnen een paar afspraken heeft hij een (voor hem) perfecte manier van opslaan van gegevens geleerd en heeft ze hem zijn zelfvertrouwen mbt spelling terug gegeven!” Danielle Frenken

“Mijn zoon heeft een aantal weken geleden een dag deelgenomen aan de “cursus” leren leren. Hij heeft hier zo ontzettend veel aan gehad!! Hij had moeite met plannen, werkte chaotisch, oftewel liep helemaal vast op school. Na een dag leren leren gaat het nu stukken beter, weet hoe hij moet plannen, heeft geleerd hoe hij kan mindmappen, hulpkaartjes kan maken bij leerwerk, hoe je het beste samenvattingen kunt maken. Het is echt een aanrader voor kinderen die vastlopen.”  Natalie Kuper – de Groot

“Op een fijne manier een persoonlijk plan van aanpak waar onze zoon veel profijt van heeft.” Laura Batterink-Camping

“Onze zoon heeft 8 sessies ‘Leren leren’ gevolgd bij Juliette. Hij had altijd veel moeite met grote teksten, studie-aanpak/planning en ook bijvoorbeeld met het inprenten van de tafeltjes. Door de prettige, rustige een heel persoonlijke aanpak van Juliette, voelde hij zich snel op zijn gemak en maakte hij sprongen vooruit. Juliette gebruikte praktische technieken die hij voor nu in groep 8 en zeker ook straks in het VO goed kan gebruiken. Een voorbeeld van zo’n techniek is het ‘lopen van de tafels’, het is hiermee voor de eerste keer gelukt om de tafels van buiten te leren. Ook met begrijpend lezen heeft hij een techniek geleerd om teksten te analyseren. Een kwestie nu van oefenen, oefenen. Waar we ook heel blij mee zijn, is dat hij zelf nu een weekplanning kan maken. Dat heeft hij straks ook echt nodig op het VO. Kortom, we zijn heel blij met deze 8 sessies en met alle handvatten die we hebben gekregen!” Familie Demandt

“Ik heb pas geleden de training voor leren leren gedaan. Ik vond het heel leuk en natuurlijk leerzaam om deze training te doen en het resultaat was uiteindelijk veel beter als voor de training. Wat ook heel fijn was dat Juliette contact houdt om misschien nog wat tips te geven of om te vragen hoe het gaat met leren. Juliette is echt een aanrader als je moeite hebt met leren.” Esmee 

Contact met Juliette